Miljöfokus

 Även om vårt huvudfokus är plåtformning och teknik kunnande, så är fokus på vår miljö en grundförutsättning för att vår verksamhet ska bli långsiktigt hållbar för kunden såväl som för oss!

Några praktiska exempel i det dagliga arbetet

Vi strävar alltid efter att minimera användning av kemikalier och i de fall kemikalier måste användas väljs miljövänliga alternativ.

Optimering av frakter.

Minimering av materialspill och återanvändning av det spill som är oundvikligt

Vid design av detaljer alltid ha med perspektivet ”Hur kan återvinning underlättas?”

Har du frågor om vårt miljöarbete?

Vi arbetar mot en bättre miljö!

Vi är starkt engagerade i att arbeta miljövänligt och inser att hållbarhet är en grundläggande komponent för att säkerställa vår långsiktiga framgång, både för våra kunder och för oss själva. I vårt dagliga arbete omsätter vi detta engagemang i konkreta åtgärder för att minimera vår miljöpåverkan och maximera vårt ansvar gentemot planeten.

Lagan Plåtprodukter prioriterar ett miljövänligt arbete som en central del av vår verksamhet. Vi minimerar kemikalieanvändning, optimerar frakter, minskar materialspill och designar produkter med återvinning i åtanke för att bidra till en hållbar framtid.